Sprache

Replikácia umeleckého predmetu

Skenovanie originálnej predlohy pomocou 3D skenera, následná úprava dát pre tlač, zmenšenie o 50 percent tlač a nanesená povrchová úprava.