Language

Príklady využitia


3D tlač

   Podklady pre prezentáciu

Ponúkame Vám možnosť prezentovať vaše výrobky, priamo pred zákazníkom alebo na výstave, ktoré vo forme vytlačeného modelu v určitej mierke donesiete priamo na miesto.

   Výroba prototypov

V technickej praxi vznikajú prípady kedy 3D CAD systém, alebo nejaká forma simulácie neumožnuje zistiť správnu funkčnosť  komponentu. V tomto prípade môžeme testovací kus pracne vyrobiť, alebo ho za oveľa nižsie náklady vytlačiť technológiou 3D tlače.

   Architektúra

Architekt môze zákaznikovy ponúknuť reálny pohľad na stavbu, čo pre vačšinu ľudí znamená jednoduchú predstavu o tom ako jeho bude jeho budúca stavba vyzerať.

3D skenovanie

   Zábavný priemysel

Využitie 3D skenra vo filmovom priemysle je v dobe moderných filmov neodmyslitelná záležitosť a do tejto kategórie v nemalej miere vstupuje aj herný priemysel, kde je jednoduchšie napríklad postavu zoskenovať, ako ju pracne modelovať.

   Dizajn

3D skener uľahčuje návrhy produktov v prvotných aj konečných fázach projektovania.

   Výroba

Využitie 3D skenera vo výrobných procesoch, ako nastroja pre kontrolu kvality pri porovnávaní skutočne vyrobených súčiastok s výrobnou dokumentáciou.

   Umenie a architektúra

3D skener umožnuje zachovať kultúrne a umelecké dedičstvo v digitalnej podobe.

   Medicína

Pri výrobe rôznych ortopedickych pomôcok je 3D skener neodmysliteľný nástroj, ktorý prevedie časti pacientovho tela do digitalnej podoby a z nej následne technik vyrobí napríklad ortézu na mieru.

Odlievanie

   Sériová výroba

Odlievanie je ideálne riešenie malosériovej výroby, kde pre výrobu formy použijeme odskúšaný prototyp a následne vyrábame jeho kópie.

3D konštrukcia

   Realizácia nápadov

Častokrát sa stáva, že máte myšlienku, ale nemáte prostriedky ako ju zhmotniť. Ponúkame Vám riešenie v ktorom Váš napad spolu prerokujeme a následne podľa vašich požiadavok vytvoríme konštrukčnú dokumentáciu podľa ktorej sa Váš nápad môže stať skutočnosťou.