Jazyk

Odliatok rúčky

Fotky hotového odliatku pre zákazníka.